Tukitoiminta ja Stipendit

 

Perinneritarikunnan tavoitteena on myöntää vuosittain tunnustuksena ja kannustimena stipendejä nuorille henkilöille, jotka omalla toiminnallaan ovat myötävaikuttaneet yhteiskunnan hyvinvointiin ja kehitykseen.

Erityisesti pyrimme tukemaan nuoria henkilöitä, jotka ovat toimineet

– työ- ja opiskeluyhteisöjen yhteisöllisinä rakentajina ja vaikuttajina

– yhteiskunnan hyvinvoinnin, erityisesti lasten, perheiden ja kansalaisten elinolosuhteiden parantajina

– maanpuolustuksellisissa johtotehtävissä

– yhteiskunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä

– kulttuurielämän, erityisesti  kulttuuripedagogiikan vaikuttajina

Jakamalla stipendejä tarkoituksena on osoittaa nuorille, että esimerkillistä käyttäytymistä ja toimintaa tuetaan ja siitä myös palkitaan. Näin jatkaessaan työelämässä yhteiskunnan eri osa-alueilla he toivottavasti pystyvät omalta osaltaan edelleen edistämään hyvien arvojen levittymistä ympärilleen.

Päätöksenteon tueksi ritarikunta pyytää esityksiä ja lausuntoja eri alojen asiantuntijajärjestöiltä ja yliopistojen sekä oppilaitosten johdolta. Stipendejä jaetaan vuosittain 3-5 kappaletta. Ritarikunnan neuvosto päättää kunakin vuonna stipendien suuruudesta.

 

Stipendien sponsorointi

Konstantinus Suuren ja Pyhän Helenan perinneritarikunta antaa yrityksille ja yksityisille henkilöille mahdollisuuden tukea nuoria henkilöitä stipendeillä. Ritarikunta etsii vuosittain yhteistyössä Suomen eri johtavien oppilaitosten kanssa ritarikunnan arvot täyttäviä stipendiaatteja. Stipendiä sponsoroimalla yritys voi omalla nimellään osallistua nuoren tukemiseen ja siten välittää myös yhteiskunnalle viestin yrityksen ritarillisesta arvopohjasta.

Sponsoroinnin osalta on mahdollista toteuttaa yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja.