Jäsentietojen tarkistus 2022 / Checking member contact details 2022

Haluamme varmistaa, että meillä on ajankohtaiset tiedot jäsenistämme. Teemme kootusti jäsentietojen tarkistuksen yhdistyksen jäsenillemme. Nyt pyydämmekin teitä täyttämään ajan tasaiset yhteystietonne, jonka perusteella teemme tarvittavia päivityksiä jäsenrekisteriin. Täytäthän tiedot 31.12.2022 mennessä, sillä lomake sulkeutuu vuoden lopussa.

 

We want to make sure that we only have up-to-date information about our members. We now ask you to fill in your up-to-date contact information, based on which we will make the necessary updates to our membership register. Please fill in the information by 31 December 2022, as the form closes at the end of the year.

Vapaaehtoisia yhteystietoja ovat s-postiosoite sekä puhelinnumero. Muut yhteystiedot kuten nimi ja osoite ovat pakollisia, jotta yhdistys voi täyttää lainmukaiset velvollisuuden jäsenreksiterin ylläpitämisestä. Lisätietoja yhdistyksen tietosuojakäytännöistä saatavilla sihteeriltä (sihteeri@ritarikunta.fi)

Voluntary contact information are e-mail address and telephone number. Other contact information such as name and address are mandatory so that the association can fulfill its legal obligation to maintain the membership register. For more information on the associations privacy policy, please contact the Secretary (sihteeri@ritarikunta.fi)
Suostumus valokuvien julkaisuun yhdistyksen nettisivuilla. Kehitämme sivustoa jatkuvasti ja haluamme tuoda esiin Ritarikunnan ainutlaatuista ilmapiiriä, jäseniä ja tunnelmaa kuvien muodossa. Yllä annetaan suostumus/kielto käyttää sivustolla kuvia, jossa sinä esiinnyt.

Consent to publish photos on the association's website. We are constantly developing the site and want to publish photos from recent events. Please fill in the the consent/prohibition to use photos (on website) in which you appear